Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kastrup Broforening består af følgende personer:

FORMAND

LARS NIELSEN

ARBEJDSFORMAND

CLAUS OLSEN

HAVNEFOGED

JOHNNY MELBY NIELSEN

KASSERER

PETER MAGAARD

SEKRETÆR

ERASMUS HOLM