Sejlladsforhold på havnen

Indsejlingen til Kastrup Broforenings havn vender mod øst, og for at komme ind i havnens yderbassin skal man sejle et zig-zag mønster (se Oversigtskort).

Dybde i yderbassin er ca. 3 meter.

I de to lange og smalle havnebassiner, som går øst-vest, er dybden variabel fra 0,3 – 2 meter.

Havnen er med i bogen: Kommas Havnelods, samt i ”Den Danske Havnelods”, som er en online service der kan ses på dette link.